Jak rozwijał się hokej na lodzie?

Pierwsze lata rozwoju narodowej dyscypliny sportowej Kanady to jest hokeju na lodzie przypadają na okres piętnastego stulecia. Już wtedy prawdopodobnie sport ten zaczął dominować, a co za tym idzie bić rekordy popularności, zdobywając szereg rozmaitych zwolenników.

W Anglii bądź Francji
Nie ma sto procent pewności, w którym kraju sport zwany hokejem na lodzie zrodził się najpierw, ale rzekomo była to Francja, albo Anglia. Począwszy od piętnastego wieku jednakże dyscyplinę tę udało się znacząco rozwinąć. Była ona już dostrzegalna w malarstwie niderlandzkim, a świetnym tego potwierdzeniem okazuje się malowidło autorstwa Pietera Bruegla Myśliwi na śniegu, który w opinii badaczy sztuki pochodzi z roku 1565. To właśnie na tym obrazie, na dalszym planie dostrzec da się ludzi biegających po boisku, którzy trzymają charakterystyczny sprzęt przypominający współczesne kije. Podobna sytuacja miała miejsce na ołtarzu świętych Kryspiana i Kryspiniana, który namalowany został w 1494 roku.

Słowo hokej
Sam wyraz hokej zaczął być natomiast używany dopiero w osiemnastym stuleciu, a dokładniej po raz pierwszy wprowadzono go w 1785 roku. Wtedy to bowiem zorganizowane zostały rozgrywki na lodzie. Jeszcze wcześniej jednakże, dyscyplinę która określana jest mianem współczesnego hokeja realizowano na zamarzniętych stawach. W grę wchodzi tu pewna etymologia, która prawdopodobnie wiąże się z francuskim słowem hoquet, jakie w dosłownym tłumaczeniu oznacza zgięty kij bądź kij pasterski. Nowoczesne wydanie hokeja pojawiło się natomiast w Ameryce Północnej i miało to miejsce w roku 1855.