Historia


Mimo, że hokej na lodzie, mniej więcej tak wyglądający jak dzisiejsze rozgrywki, rozwinął się w piętnastym stuleciu, przez dekady szlifowaną tę konkurencję sportową, co sprawiło, iż w 1875 roku zaczęto przeprowadzać pierwszy mecz hokeja, a ten odbył się na terenie Montreala. W 1877 roku natomiast uporządkowano zasady gry w ową dyscyplinę. Więcej we fragmentach poniżej.
Pierwszy klub, konkretne reguły

W 1877 roku zebrała się mała grupka studentów z Uniwersytetu McGill, którzy stworzyli regulamin – zbiór zasad dotyczących gry w hokeja. Najpierw tyczyło się to grania w hokej na trawie, a niewiele później na lodzie. Zasady okazały się bardzo podobne. Pierwszy klub założono także w 1877 roku i był to McGill University Hockey Club. W 1883 roku natomiast hokej udało się uwzględnić w programie karnawału zimowego, właśnie w wyżej wspomnianym Montrealu, a mianowicie mowa o potężnym przedsięwzięciu sportowym jakim był Montreal Ice Carnival. Turniej ten organizowany był najpierw w Kanadzie, a później stworzono amatorską ligę tej dyscypliny, która powstała w Kingston.

Alternatywa – ice polo
Podczas gdy Kanada królowała w hokeju na lodzie, w Stanach Zjednoczonych, mniej więcej w tym samym czasie stworzona została gra zwana ice polo. Jej zasady były niemal takie same jak w przypadku omawianej tu dyscypliny z tą różnicą, że wyposażenie służące do rozgrywek nieco inaczej się prezentowało. Istotna rozbieżność wynika z faktu zupełnie innej długości kija, którym się gra. Mowa tu przede wszystkim o tym, iż w ice polo kij jest krótszy, a w hokeju nieco dłuższy. Zamiast gry piłką, gra się zaś krążkiem. Pozostałe rzeczy są praktycznie takie same. W roku 1893 natomiast miały miejsce pierwsze prawdziwe, profesjonalnie zorganizowane, rozgrywki hokejowe na lodzie, a ich przygotowaniem zajęły się Yale University oraz Johns Hopkins University. W szczególności ice polo zdobył uznanie na obszarze Nowej Anglii, a w 1896 powstała pierwsza liga hokejowa w Stanach Zjednoczonych i została nazwana The U.S. Amateur Hockey League. Jego siedzibą główną stał się natomiast Nowy Jork.