Kilka słów o UEFA

Większość osób zapytanych o wskazanie organizacji, która związana jest z piłką nożną wskaże oczywiście organizację międzynarodową o nazwie FIFA. Dużo mniejsza liczba osób zdecyduje się na podanie nazwy UEFA. UEFA to skrót od nazwy Unia Europejska Związków Piłkarskich. Kierując się nazwą bardzo trudno się domyśleć, że UEFA to organizacja o charakterze tylko i wyłącznie europejskim. Historia tej organizacji rozpoczęła się dokładnie 15 czerwca 1954 roku. To właśnie w tym dniu została ona bowiem powołana do życia. Miejscem jej założenia była Bazylea. Podstawowym zadaniem omawianej organizacji jest organizowanie tych rozgrywek piłkarskich, które mają zasięg europejski.

UEFA nie jest tak dużą organizacją jak FIFA. Zrzesza one zdecydowanie mniej państw. Obecnie w jej skład wchodzą pięćdziesiąt cztery narodowe federacje piłkarskie. FIFA jest organizacją, która jest nadrzędna wobec UEFY. UEFA wchodzi bowiem w skład FIFY i musi liczyć się z jej ustaleniami. Mimo to zachowuje swoją pewną autonomię.
Autor artykułu: