Stołówka

obiady

Jak zapisać się na obiady w stołówce szkolnej?

Aby móc korzystać ze stołówki należy w terminie od 15 do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia korzystania z obiadów:.

1. Dokonać zgłoszenia na obiady.

2. Dokonać rejestracji w systemie poprzez odcisk palca osoby chcącej korzystać z obiadów.

3. Dokonać opłaty za obiady.

Najpierw należy dokonać zgłoszenia, a dopiero później wykonać przelew na konto szkoły.

Szczegółowe informacje na temat obiadów na stronie www.obiady.zkpig21.pl

Kwota abonamentu za obiady www.obiady.zkpig21.pl/kwota-abonamentu-za-obiady