Koło teatralne

W Zespole działa koło teatralne pod opieką Pani Anny Radzikowskiej.
Przygotowywane są przedstawienia np. z okazji dnia otwartego szkoły, z okazji pierwszego dnia wiosny.